Home

Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych (DBDKK) jest ośrodkiem prowadzącym rekrutację dawców komórek krwiotwórczych/szpiku w oparciu o Pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Został założony w 1994 roku pod nazwą Krajowy Bank Dawców Szpiku (KBDSz) jako pierwszy ośrodek dawców szpiku w Polsce, od roku 2021 funkcjonuje pod zmienioną nazwą Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych.

Przyznane Pozwolenie Ministra Zdrowia stanowi poświadczenie, że spełnia wymagane przez polskie ustawodawstwo warunki lokalowe, kadrowe i ma wdrożone wymagane procedury operacyjne.

Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych (DBDKK) usytuowany jest w budynku 

„Pracowni propagacji i modyfikacji komórek” Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy ulicy Fieldorfa 6, 54-049 we Wrocławiu, z odpowiednio wdrożonymi procedurami bezpieczeństwa,

Punkt Rejestracji Dawców zlokalizowany jest przy ul. Grabiszyńskiej 105, 53-439 Wrocław. 

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content