OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Tatiana Monterian.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, realizacją Pani/Pana praw wynikających z RODO.

W jaki sposób można się z nim skontaktować?

 • listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
  Plac Hirszfelda 12,
  53-413 Wrocław
 • mailowo: iod@dcopih.pl lub tatiana.monterian@dcopih.pl
 • telefonicznie: +48 669 220 381

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content