JAK FUNKCJONUJE REJESTR DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH/SZPIKU?

Informacje zawarte w ankiecie Potencjalnego Dawcy Komórek Krwiotwórczych/Szpiku zostają zamieszczone w naszej bazie informatycznej. Pobrana krew zostaje poddana badaniom mającym na celu określenie antygenów zgodności tkankowej HLA. Wyniki badań umieszczane są zarówno w ogólnopolskiej jak i ogólnoświatowej bazie dawców komórek krwiotwórczych WMDA. Oznacza to, że nasi polscy dawcy są dostępni dla chorych na całym świecie, a dawcy z całego świata dla chorych osób w Polsce. Wszystkie rejestry dawców szpiku umieszczają swoich dawców zaszyfrowanych pod specjalnym kodem we wspólnej światowej bazie dawców szpiku, należy więc rejestrować się tylko w jednym rejestrze, aby wyniki przeszukiwania światowej bazy dawców szpiku nie dawały zafałszowanego obrazu co do liczby potencjalnych dawców.

Bardzo prosimy, abyś w przypadku zmiany adresu zamieszkania, bądź numeru telefonu poinformował nas o tym!! Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ dane teleadresowe zamieszczone w ankietach są jedynym źródłem kontaktu z dawcą.

Aktualizacji danych można dokonać:

  • telefonicznie: (+48) 782 999 729
  • za pośrednictwem e-maila: ods@dcopih.pl
  • faksem (+48) 71 79 11 995

za pośrednictwem formularza ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DOLNOŚLĄSKIEGO BANKU DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH w zakładce Aktualizacja danych

Accessibility Toolbar