REJESTRACJA DAWCY

ABY ZAREJESTROWAĆ  SIĘ JAKO DAWCA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH/SZPIKU NALEŻY:

  1. być zdrową osobą w wieku od 18 do 50 lat;
  2. być osobą, która nie chorowała bądź nie choruje na nowotwory, choroby hematologiczne, choroby immunologiczne; nie być nosicielem: wirusa HIV, HBS, HCV (żółtaczki typu B i C);
  3. osobiście zgłosić się do siedziby Dolnośląskiego Banku Dawców Komórek Krwiotwórczych:

adres: ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław,

wejście C  Punkt Rejestracji Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego (okolice pokoju nr 63),

od poniedziałku do piątku godz. od 8.00 do 15.00

lub do siedziby naszego partnera współpracującego w zakresie rekrutacji dawców:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,
ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław 
        
od poniedziałku do piątku godz. od 7.00 do 17.00
sobota godz. od 7.30 do 11.30
Terenowy Oddział w LEGNICY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
poniedziałek godz. od 07.00 do 16.00

wtorek, środa, piątek godz. od 07.00 do 12.00

czwartek godz. od 07.00 do 15.00

Terenowy Oddział w GŁOGOWIE, ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów poniedziałek godz. od 07.00 do 16.00

wtorek, środa, piątek godz. od 07.00 do 12.00

czwartek godz. od 07.00 do 15.00

Terenowy Oddział w LUBINIE , ul. Bema 5, 59-300 Lubin poniedziałek, czwartek godz. od 07.00 do 16.00

wtorek, środa, piątek godz. od 07.00 do 12.00

 

  1. Wypełnić ZGŁOSZENIE NA POTENCJALNEGO DAWCĘ SZPIKU / KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH KRWI OBWODOWEJ i oddać próbki krwi

Jeśli nie możesz zjawić się osobiście w ww. lokalizacjach, bardzo prosimy o przekazanie informacji o gotowości do rejestracji na e-mail: ods@dcopih.pl lub telefonicznie na numer: (+48) 782 999 729. Wspólnie ustalimy w jaki sposób możesz dokonać rejestracji w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

Pobrane próbki krwi kierowane są na badania HLA. Wynik badania zostanie wprowadzony do systemu informatycznego i od tego momentu będziesz brany pod uwagę podczas poszukiwania dawcy dla chorych z całego świata, którzy nie mają dostępnego optymalnego dawcy rodzinnego.

Dawcy zakwalifikowani do wykonania badań potwierdzających lub rozszerzonych badań HLA oddają ponownie próbki krwi do badań i wówczas procedurę organizuje DBDKK w pobliżu miejsca zamieszkania dawcy i pokrywa związane z nią koszty. Również koszty związane z wykonaniem innych dodatkowych badań np. grupy krwi, badań na nosicielstwo, pokrywa ośrodek dawcy.

Szpik zostaje pobrany od Ciebie dopiero wtedy, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje szpiku takiego jak Twój!! Decyzja o metodzie pobrania jest ustalana wspólnie z ośrodkiem przeszczepowym w oparciu o wyniki badań kwalifikujących do dawstwa. 

Kwestionariusz osobowo-medyczny – > POBIERZ ->  Zgłoszenie na honorowego dawcę komórek krwiotwórczych

Informator dla Dawców -> POBIERZ – >Informator HDSZ

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content