O NAS

Działalność Dolnośląskiego Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych (DBDKK) obejmuje: 

  • Pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zarówno w siedzibie naszej jednostki jak i podczas akcji wyjazdowych, obecnie zarejestrowaliśmy ponad 14 000 niespokrewnionych dawców.
  • Przechowywanie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, danych potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ich aktualizacja.
  • Przekazywanie danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej Poltransplant, który zgodnie z polskim ustawodawstwem przesyła je do światowej bazy World Marrow Donor Associations (WMDA).
  • Organizowanie opieki nad dawcami szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
  • Współpraca z innymi ośrodkami dawców szpiku w zakresie procedury doboru niespokrewnionego dawcy komórek krwiotwórczych.
  • Udostępnianie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej krajowym lub zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym lub stosującym szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej.

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content