O NAS

Działalność Dolnośląskiego Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych (DBDKK) obejmuje: 

  • Pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zarówno w siedzibie naszej jednostki jak i podczas akcji wyjazdowych, obecnie zarejestrowaliśmy ponad 14 000 niespokrewnionych dawców.
  • Przechowywanie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, danych potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ich aktualizacja.
  • Przekazywanie danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej Poltransplant, który zgodnie z polskim ustawodawstwem przesyła je do światowej bazy World Marrow Donor Associations (WMDA).
  • Organizowanie opieki nad dawcami szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
  • Współpraca z innymi ośrodkami dawców szpiku w zakresie procedury doboru niespokrewnionego dawcy komórek krwiotwórczych.
  • Udostępnianie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej krajowym lub zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym lub stosującym szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej.

Accessibility Toolbar