WSPÓŁPRACA – AKCJE REKRUTACJI

Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych prowadzi wyjazdowe akcje rekrutacji dawców komórek krwiotwórczych/szpiku we współpracy z placówkami ochrony zdrowia, z dolnośląskimi szkołami, klubami honorowych dawców krwi, firmami i innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa szpiku.

Bierzemy udział w akcjach rekrutacji dawców organizowanych dla konkretnych chorych oczekujących na przeszczep.

Prowadzimy prelekcje w szkołach, prywatnych firmanach w celu rozpowszechniania wiedzy o leczeniu chorób nowotworowych i dawstwie szpiku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Accessibility Toolbar