WSPÓŁPRACA – AKCJE REKRUTACJI

Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych prowadzi wyjazdowe akcje rekrutacji dawców komórek krwiotwórczych/szpiku we współpracy z placówkami ochrony zdrowia, z dolnośląskimi szkołami, klubami honorowych dawców krwi, firmami i innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa szpiku.

Bierzemy udział w akcjach rekrutacji dawców organizowanych dla konkretnych chorych oczekujących na przeszczep.

Prowadzimy prelekcje w szkołach, prywatnych firmanach w celu rozpowszechniania wiedzy o leczeniu chorób nowotworowych i dawstwie szpiku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content