CO TO JEST SZPIK?

SZPIK jest głównym narządem krwiotwórczym stanowiącym od 3 do 4 % wagi ciała. Działalność krwiotwórcza najdłużej utrzymuje się w istocie gąbczastej nasad kości długich oraz kości płaskich i różnokształtnych – mostka, miednicy, żeber, kręgów i czaszki. Ilość aktywnego szpiku czerwonego dostosowuje się do potrzeb organizmu – u osób młodych i prowadzących aktywny tryb życia ilość szpiku jest największa.

W szpiku, chociaż stosunkowo nieliczne, najważniejsze są tzw. krwiotwórcze komórki macierzyste. Mnożąc się całe życie, dają początek krwinkom macierzystym, z których powstają wszystkie składniki krwi: krwinki czerwone, płytki krwi oraz krwinki białe

Accessibility Toolbar