AKTUALIZACJA DANYCH

Aktualizacja danych można dokonać

  • za pośrednictwem formularza ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DOLNOŚLĄSKIEGO BANKU DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
  • telefonicznie: (+48) 782 999 729
  • za pośrednictwem e-maila: ods@dcopih.pl
  • faksem (+48) 71 79 11 995

Formularz: „ ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DOLNOŚLĄSKIEGO BANKU DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH”

Administratorem Pana/Pani danych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z siedzibą we Wrocławiu (53-413), plac Ludwika Hirszfelda 12. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pana/Pani danych jest wypełnienie obowiązku prawnego, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w zw. z art. 16a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda, w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w ustawie, które na stosowanych przez DCOPiH formularzach oznaczone są jako dobrowolne i wymagające wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez DCOPiH (dane kontaktowe). Pana/Pani dane jako Dawcy Komórek przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania m.in. przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak ich niewskazanie uniemożliwi aktualizację Pani/Pana  danych jako dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, znajduje się w klauzuli informacyjnej , szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych na naszej stronie internetowej określone zostały w Polityce prywatności i plików cookies.

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Skip to content